Privacyverklaring


Tekstbureau De Waard verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u mij een opdracht geeft en de benodigde gegevens daarvoor zelf verstrekt. De verantwoordelijk functionaris  gegevensbescherming voor verwerking van persoonsgegevens bij Tekstbureau De Waard zoals weergegeven in deze privacyverklaring, is Tilly de Waard, 
De Dreef 22, 1741 MH Schagen, info@tekstbureaudewaard.nl, +31 6 22 92 03 74.


Overzicht van persoonsgegevens die ik verwerk
Met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die voor bepaalde opdrachten nodig zijn, ga ik zorgvuldig om.
Mijn website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers onder de 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Daarom raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@tekstbureaudewaard.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Uw persoonsgegevens verwerk ik alleen om teksten te schrijven.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen geautomatiseerde  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals besluiten die computerprogramma’s of -systemen nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 


Waarom ik persoonsgegevens deel
Uw persoonsgegevens deel ik alleen met derden als dit nodig is om onze overeenkomst uit te voeren of te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarover kunt u mij bellen of mailen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn  bedrijf en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een door u genoemde andere organisatie te sturen.


Bezwaar, overdragen gegevens en klacht
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tekstbureaudewaard.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik  zal zo snel mogelijk op uw reageren, in ieder geval binnen vier weken.

U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

De bescherming van uw gegevens neem ik  serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@tekstbureaudewaard.nl.
De volgende gegevens heb ik nodig om teksten voor u te schrijven of diensten aan u te leveren:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Categorie  persoonsgegevens, bewaartermijn en reden waarom
Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens vraag of verzamel. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Naam en bedrijfsnaam, zolang we samenwerken, om contact op te kunnen nemen.
Adres, zolang we samenwerken, om contact op te kunnen nemen
Informatie waar we over schrijven, om tekst te kunnen schrijven, tot de tekst af is
Het eindproduct zoals een customer magazine, advertentie of persbericht als portfolio, tenzij de opdrachtgever daar geen toestemming voor geeft.